Back to top

Πρόσκληση

Η ανάπτυξη διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων είναι πλέον γεγονός σε πολλές παθήσεις και καθορίζουν την καθημερινή ιατρική πράξη και στη χώρα μας. Στην Ανδρολογία παρά την ύπαρξη, εδώ και πολλά χρόνια, κατευθυντηρίων οδηγιών από τις διεθνείς εταιρείες, δεν υπάρχουν δημοσιευμένα διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα. Επίσης, δεν προβλέπεται να αναπτυχθούν σύντομα για καμία Ουρολογική πάθηση, με μοναδική εξαίρεση τον καρκίνο του προστάτη.

Σε μια προσπάθεια να αναπτυχθούν θεραπευτικά πρωτόκολλα στις πιο συχνές παθήσεις της Ανδρολογίας, το Κέντρο Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας του ΑΠΘ (ΚΕΣΑΥ), - που αισίως έκλεισε 20 χρόνια λειτουργίας-, με την οργανωτική στήριξη και τεχνογνωσία του ΙΜΟΠ αναλαμβάνει την πρωτοβουλία και συστήνει ομάδα εργασίας που θα εκπονήσει προτάσεις θεραπευτικών πρωτοκόλλων για τις πλέον συχνές παθήσεις της ανδρικής υπογονιμότητας και των σεξουαλικών δυσλειτουργιών. Στην προσπάθεια αυτή κλήθηκαν να συμμετέχουν, – και τιμώντας το ΚΕΣΑΥ/ΙΜΟΠ αποδέχτηκαν την πρόσκληση-, συνάδελφοι Ουρολόγοι που το μεγαλύτερο τμήμα της καθημερινής τους κλινικής και ερευνητικής πράξης είναι στην Ανδρολογία.

Για το όλο εγχείρημα υιοθετήθηκε η επίσημη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται σε όλα τα θεραπευτικά πρωτόκολλα από τις επιστημονικές επιτροπές του Υπουργείου Υγείας. Σε πρώτη φάση σε καθένα από τα μέλη της ομάδα εργασίας ανατέθηκε ένα πρωτόκολλο και ζητήθηκε να ολοκληρώσει την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και σε συνδυασμό με την προσωπική του εμπειρία και τις συνθήκες των υποδομών της χώρας να προτείνει ρεαλιστικό διαγνωστικό και θεραπευτικό αλγόριθμο. Ο αλγόριθμος αυτός θα κριθεί από δύο άλλα μέλη της ομάδας εργασίας που θα λειτουργήσουν ως ανεξάρτητοι κριτές (reviewers).

 

Screen Shot 2018-06-15 at 08.52.32.png

Ο αλγόριθμος αυτός θα παρουσιαστεί στο Andrology update 2019, το οποίο θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη στις 25-27/1/2019.  Κάθε μέλος της ομάδας εργασίας θα παρουσιάσει την πρόταση/αλγόριθμό του και μέσα από μια διαδραστική διαδικασία θα βελτιστοποιηθεί.  Μετά το Andrology update, τα πρωτόκολλα θα ολοκληρωθούν και στην τελική τους μορφή θα εκδοθούν από το ΙΜΟΠ.

Σας καλώ όλους να αγκαλιάσετε αυτήν τη σημαντική πρωτοβουλία των ΚΕΣΑΥ/ ΙΜΟΠ και με την ενεργό συμμετοχή σας να συμβάλλετε στην επιτυχή ολοκλήρωσή της προς όφελος όλων των συναδέλφων Ουρολόγων, αλλά κυρίως των αντρών με σεξουαλικά προβλήματα ή πρόβλημα γονιμότητας.

Δημήτρης Χατζηχρήστου
Καθηγητής Ουρολογίας ΑΠΘ
Πρόεδρος ΙΜΟΠ 

Τι είναι το Andrology update;

Τα Κλινικά Φροντιστήρια "Andrology update” είναι εκπαιδευτικοί κύκλοι μαθημάτων για Ουρολόγους, που διοργανώνει το ΙΜΟΠ επί σειρά ετών. Ουσιαστικά πρόκειται για συνέχεια των ιστορικών κλινικών φροντιστηρίων στην Ανθρώπινη Σεξουαλικότητα και την Ανδρολογία που ξεκίνησε το Κέντρο Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας (ΚΕΣΑΥ) το 2001 και μέχρι το 2013 υλοποίησε 31 εκδηλώσεις στις οποίες, διαχρονικά, συμμετείχαν περισσότεροι από 500 Ουρολόγοι και 1000 ιατροί άλλων ειδικοτήτων. Από το 2014 τη διοργάνωση ανέλαβε το ΙΜΟΠ και η εκδήλωση μετονομάστηκε σε Andrology Update. Με την αγάπη των Ουρολόγων έχει καταστεί το ετήσιο εκπαιδευτικό ραντεβού για όλους εκείνους που αγωνιούν να προλάβουν τις εξελίξεις στην Ανδρολογία. Πρόκειται για τα πλέον πρακτικά φροντιστήρια που ιστορικά έχει υλοποιήσει το Ινστιτούτο, αφού δημιουργούν μία αναπαραστατική εικόνα του ιατρείου των Ουρολόγων και οι συνάδελφοι βρίσκονται αντιμέτωποι με καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι συχνά. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, και μέσα από την αναγκαία μίξη της τεκμηριωμένης ιατρικής και της κλινικής εμπειρίας, εξασφαλίζεται η ανανέωση της γνώσης και το μοίρασμα της εμπειρίας. Τα θέματα αναπτύσσονται μέσα από διαδραστικές εκπαιδευτικές διαδικασίες, οι οποίες προκαλούν προβληματισμό και συζήτηση. Ο τελικός στόχος είναι να δοθεί λύση στα προβλήματα των ασθενών και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους.

Τι περιλαμβάνει το Andrology update φέτος;

Το Andrology update 2019 είναι αφιερωμένο στην παρουσίαση προτάσεων προς συζήτηση σειράς πρωτοκόλλων διάγνωσης και θεραπείας των Ανδρολογικών παθήσεων. Με βάση σύντομες παρουσιάσεις 15 λεπτών, θα γίνει ένας γόνιμος διάλογος 30 λεπτώνώστε να καταγραφεί η εμπειρία των Ουρολόγων και να βοηθήσει τους συντονιστές να ολοκληρώσουν, μετά τις παρουσιάσεις,τελικούς αλγόριθμους για καθημερινή χρήση στο ιατρείο που θα δημοσιοποιηθούν μέσω του ΙΜΟΠ.

Ομάδες εργασίας: κλινικές δεξιότητες και hands-on training

Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε 4 ομάδες και εναλλάσσονται σε 4 αίθουσες κατά τη διάρκεια του Κλινικού φροντιστηρίου. Ο χρόνος 2 ωρών καλύπτεται με πρακτική άσκηση. Σκοπός των ομάδων εργασίας είναι να εξοικειωθούν οι παρευρισκόμενοι σε θεραπευτικές τεχνικές που όλοι μας χρησιμοποιούμε καθημερινά στα ιατρεία μας. Οι 4 ενότητες είναι γεμάτες κλινικές δεξιότητες και μυστικά της ιατρικής πράξης. Με τη χρήση μοντέλων θα γίνει πρακτική άσκηση στη χρήση των μηχανημάτων κρουστικών κυμάτων, στην εκπαίδευση των ασθενών στις αυτοενέσεις, στη χρήση αυτόματων συστημάτων ενέσεων, στην έγχυση στην πλάκα κλωστηριδίου κολλαγενάσης, καθώς και στη χρήση επιμηκυντή και αντλίας κενού. Επίσης, θα γίνει παρουσίαση των διάφορων τύπων των πεϊκών προθέσεων και θα συζητηθούν πρωτόκολλα τοποθέτησης. Τέλος, μέσα από 4 επιλεγμένα περιστατικά με δύο αίτια υπογονιμότητας θα δοθεί η ευκαιρία συζήτησης για την διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγισή τους.

Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε 4 ομάδες. Ο χρόνος 2 ωρών καλύπτεται με πρακτική άσκηση. Σκοπός των ομάδων εργασίας είναι να εξοικειωθούν οι παρευρισκόμενοι με θεραπευτικές τεχνικές που όλοι χρησιμοποιούμε καθημερινά στα ιατρεία μας. Τέσσερις ενότητες γεμάτες κλινικές δεξιότητες και μυστικά της ιατρικής πράξης.

ΟΜΑΔΑ Α : Πρωτόκολλο πεϊκών προθέσεων

Οι πεϊκές προθέσεις αποτελούν μια καταξιωμένη λύση για ασθενείς στους οποίους κάθε συντηρητική θεραπεία έχει αποτύχει ή δε γίνεται αποδεκτή. Τα κριτήρια επιλογής των ασθενών, η επιλογή του τύπου της πρόθεσης, το χειρουργικό πρωτόκολλο τοποθέτησης και το πρωτόκολλο μετεγχειρητικής παρακολούθησης και εκπαίδευσης του ασθενή στη χρήση της πρόθεσης είναι σημαντικά θέματα για κάθε Ουρολόγο. Η ομάδα εργασίας, με την καθοδήγηση 3 έμπειρων συντονιστών θα συζητήσει βήμα-βήμα όλα τα θέματα σε μια προσπάθεια ομοφωνίας για την ανάπτυξη ενός πλήρους πρωτοκόλλου τοποθέτησης πεϊκής πρόθεσης.

Εκπαιδευτές/Συντονιστές: Ι. Αδαμάκης, Ε. Αλάργκωφ, Π. Δρέττας

ΟΜΑΔΑ Β: Πρωτόκολλα αντιμετώπισης περιστατικών με πάνω από ένα αίτιο υπογονιμότητας 

Συχνά προβληματιζόμαστε σε περιστατικά, όπου τα αίτια υπογονιμότητας με βάση τη διαγνωστική προσέγγιση είναι περισσότερα από ένα. Σύνθετα προβλήματα που η αντιμετώπιση του ενός προβλήματος (π.χ. κιρσοκήλης) δε βελτιώνει επαρκώς το σπέρμα. Δίλημμα αποτελεί επίσης ο προβληματισμός για το ποιο αίτιο/παθοφυσιολογία θα θεραπεύσουμε πρώτο. Επιπλέον, σε ζευγάρια που υπάρχει γυναικείος παράγοντας υπογονιμότητας, τι έλεγχο του άντρα πρέπει να κάνουμε; Και πότε θα αποφύγουμε τη θεραπεία όταν πλέον ο μόνος δρόμος είναι η εξωσωματική γονιμοποίηση.

Εκπαιδευτές/Συντονιστές: Σ. Ανδρεαδάκης, Φ. Δημητριάδης, Κ. Μακαρούνης 

ΟΜΑΔΑ Γ : Πρωτόκολλα κρουστικών κυμάτων: στυτική δυσλειτουργία – χρόνια μη βακτηριακή προστατίτιδα – νόσος Peyronie 

Τα κρουστικά κύματα αποτελούν πλέον μια θεραπευτική μέθοδο που έχει μπει στη φαρέτρα του ανδρολόγου. Από το μοναδικό πρωτόκολλο για τη στυτική δυσλειτουργία, περάσαμε σε διαφορετικές εναλλακτικές προτάσεις για ασθενείς με διαφορετικού βαθμού στυτική δυσλειτουργία. Επιπλέον, σειρά δημοσιεύσεων επιβεβαιώνουν τη θέση των κρουστικών κυμάτων σε μια παθολογική οντότητα χωρίς μέχρι σήμερα αποτελεσματικές θεραπείες, τη χρόνια μη βακτηριακή προστατίτιδα και τον χρόνιο πυελικό πόνο. Τέλος, η θέση των νέων μηχανημάτων κρουστικών κυμάτων στη νόσο Peyronie είναι υπό διερεύνηση. Πόσες συνεδρίες, πόσο συχνά, με πόση ενέργεια και πόσες κρούσεις είναι μερικά από τα ερωτήματα που θα συζητηθούν με βάση τις δημοσιεύσεις αλλά και την προσωπική εμπειρία των συμμετεχόντων.

Εκπαιδευτές/Συντονιστές: Δ. Καλυβιανάκης, Κ. Ρόκκας, Ι. Μυκονιάτης 

ΟΜΑΔΑ Δ: Πρωτόκολλα αυτοενέσεων  -  ενέσεων κλωστηριδίου κολλαγενάσης – χρήσης επιμηκυντή και αντλίας κενού 

Οι ενδοσηραγγώδεις αυτοενέσεις αποτελούν μια δοκιμασμένη θεραπευτική επιλογή. Πώς βρίσκουμε τη δόση, ποια φάρμακα χρησιμοποιούμε, πώς διδάσκουμε την τεχνική στους ασθενείς; Επιπλέον, οι ενέσεις κλωστηριδίου κολλαγενάσης μέσα στη βλάβη της νόσου Peyronie είναι δύσκολη ακόμη και για τους έμπειρους ανδρολόγους χωρίς ειδική εκπαίδευση. Σε ειδικό μοντέλο πέους θα προσπαθήσουν όλοι οι εκπαιδευόμενοι να πετύχουν την έγχυση μέσα στην πλάκα. Τέλος, θα εκπαιδευτούν στη χρήση αντλιών κενού και επιμηκυντών πάνω σε μοντέλα.

Εκπαιδευτές/Συντονιστές: Γ. Κουσουρνάς, Δ. Μπορούσας, Β. Πρωτογέρου