25 - 27 Ιανουαρίου 2019

Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη

Χατζηχρήστου Δημήτρης

Back to top

Χατζηχρήστου Δημήτρης

Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ.