25 - 27 Ιανουαρίου 2019

Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη

Κωνσταντινίδης Χαράλαμπος

Back to top

Κωνσταντινίδης Χαράλαμπος

Επιμελητής ΕΣΥ, Εθνικό Ίδρυμα Αναπήρων