Θεραπευτικά πρωτόκολλα στις φλεγμονές του γεννητικού συστήματος και στις διαταραχές εκσπερμάτισης

Συντονιστής: Πρωτογέρου Βασίλης
Back to top
Θεραπευτικά πρωτόκολλα στις φλεγμονές του γεννητικού συστήματος και στις διαταραχές εκσπερμάτισης
Διάρκεια: 
09:00 - 11:30